маркер за изображение: Зарево, основен цвят: червен, количество изображение: 4