маркер за изображение: животните, основен цвят: Черно, количество изображение: 943