маркер за изображение: животните теми, основен цвят: Оранжево, количество изображение: 80