маркер за изображение: птици, основен цвят: Черно, количество изображение: 292