маркер за изображение: птици, основен цвят: син, количество изображение: 1363