маркер за изображение: птици, основен цвят: Оранжево, количество изображение: 26