маркер за изображение: птици, основен цвят: червен, количество изображение: 3