маркер за изображение: птици, основен цвят: Белите, количество изображение: 519