маркер за изображение: птици, основен цвят: Жълт, количество изображение: 122