маркер за изображение: Канада гъски, количество изображение: 72