маркер за изображение: котка, основен цвят: Сива, количество изображение: 1058