маркер за изображение: същност, основен цвят: Белите, количество изображение: 7