маркер за изображение: хомеопатичен, основен цвят: Зелена, количество изображение: 8