маркер за изображение: housetop, Ориентация: Вертикално, количество изображение: 0