маркер за изображение: съставка, основен цвят: син, количество изображение: 7