маркер за изображение: съставка, основен цвят: Жълт, количество изображение: 6