маркер за изображение: лаптоп, основен цвят: Белите, количество изображение: 155