маркер за изображение: лаптоп, основен цвят: Жълт, количество изображение: 0