маркер за изображение: лаптоп, Ориентация: Хоризонтален, количество изображение: 1203