маркер за изображение: лаптоп, Ориентация: Хоризонтален, основен цвят: Черно, количество изображение: 43