маркер за изображение: лаптоп, Ориентация: Хоризонтален, основен цвят: Сива, количество изображение: 285