маркер за изображение: лаптоп, Ориентация: Хоризонтален, основен цвят: Зелена, количество изображение: 432