маркер за изображение: лаптоп, Ориентация: Хоризонтален, минимален размер: 4k, основен цвят: Сива, количество изображение: 228