маркер за изображение: лаптоп, Ориентация: Хоризонтален, минимален размер: 4k, основен цвят: Белите, количество изображение: 106