маркер за изображение: лаптоп, Ориентация: Хоризонтален, минимален размер: 5k, основен цвят: Оранжево, количество изображение: 0