маркер за изображение: лаптоп, Ориентация: Вертикално, основен цвят: Зелена, количество изображение: 33