маркер за изображение: лаптоп, минимален размер: 1080p, основен цвят: Белите, количество изображение: 155