маркер за изображение: лаптоп, минимален размер: 2k, основен цвят: циан, количество изображение: 12