маркер за изображение: лаптоп, минимален размер: 2k, основен цвят: Сива, количество изображение: 290