маркер за изображение: лаптоп, минимален размер: 2k, основен цвят: Белите, количество изображение: 135