маркер за изображение: лаптоп, минимален размер: 5k, основен цвят: Зелена, количество изображение: 252