маркер за изображение: мигриращи птици, основен цвят: Зелена, количество изображение: 9043