маркер за изображение: природата, основен цвят: Оранжево, количество изображение: 391