маркер за изображение: едно животно, основен цвят: син, количество изображение: 2112