маркер за изображение: органични, минимален размер: 4k, количество изображение: 2919