маркер за изображение: подправки, основен цвят: Сива, количество изображение: 945