маркер за изображение: кит, основен цвят: червен, количество изображение: 1