маркер за изображение: вълци, основен цвят: Черно, количество изображение: 0