маркер за изображение: вълци, основен цвят: Белите, количество изображение: 1