etiqueta d'imatge: blau, color principal: rosa, quantitat d'imatge: 10