etiqueta d'imatge: vidre, color principal: vermell, quantitat d'imatge: 9