image tag: stále, minimální velikost: 1080p, hlavní barva: zelená, množství obrázků: 2