ετικέτα εικόνας: απογευματινό ήλιο, ποσότητα εικόνας: 2611