ετικέτα εικόνας: φορητό υπολογιστή, κύριο χρώμα: κυανό, ποσότητα εικόνας: 13