ετικέτα εικόνας: φορητό υπολογιστή, προσανατολισμός: οριζόντιος, ελάχιστο μέγεθος: 2k, κύριο χρώμα: κίτρινος, ποσότητα εικόνας: 0