ετικέτα εικόνας: φορητό υπολογιστή, προσανατολισμός: κατακόρυφος, ελάχιστο μέγεθος: 1080p, κύριο χρώμα: κυανό, ποσότητα εικόνας: 1