ετικέτα εικόνας: φορητό υπολογιστή, προσανατολισμός: κατακόρυφος, ελάχιστο μέγεθος: 2k, κύριο χρώμα: μπλε, ποσότητα εικόνας: 1