ετικέτα εικόνας: φορητό υπολογιστή, προσανατολισμός: κατακόρυφος, ελάχιστο μέγεθος: 5k, κύριο χρώμα: κυανό, ποσότητα εικόνας: 1