ετικέτα εικόνας: φορητό υπολογιστή, ελάχιστο μέγεθος: 1080p, κύριο χρώμα: μπλε, ποσότητα εικόνας: 11