ετικέτα εικόνας: λύκος, ελάχιστο μέγεθος: 1080p, κύριο χρώμα: κυανό, ποσότητα εικόνας: 12